Wzrost cen polis OC można było odczuć już od ponad 6 miesięcy. Średnio cena OC wzrosła aż o 38%, a firmy ubezpieczeniowe w najbliższym czasie planują kolejne podwyżki. Najbardziej dotkliwe będą one dla osób ze szkodami na koncie.

Dlaczego ceny ubezpieczeń OC wzrosły? Oto powody.

OC przynosi straty
Segment OC od kilku lat nie przynosi firmom ubezpieczeniowym zysków, a straty. OC jest ubezpieczeniem ustawowym, przez co nie różni się zakresem, co doprowadziło do obniżania cen przez ubezpieczycieli w walce o klienta. Ceny były tak niskie, że miały się nijak do ponoszonego przez firmy ubezpieczeniowe ryzyka. Według danych KNF ubezpieczyciele tylko w 2014 roku stracili na OC 800 milionów złotych.

Wprowadzenie podatku bankowego
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, która weszła w życie w lutym tego roku. Ponieważ dużą część portfeli firm ubezpieczeniowych stanowią ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczyciele będą musieli zapłacić podatek za nadwyżkę aktywów powyżej 2 mld złotych. Co odczują głównie kierowcy.

Apel przewodniczącego KNF
Na wzrost cen OC wpłynął również list otwarty przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka z września 2015 r., w którym apelował do ubezpieczycieli o podniesienie składek ubezpieczeń komunikacyjnych i zakończenie tzw. wojny cenowej. Jakubiak obawia się, że zaniżanie cen może negatywnie wpłynąć na płynność działalności zakładów ubezpieczeń oraz realizację zobowiązań z zawartych umów ubezpieczenia. Nadzór zapowiedział, że będzie kontrolował, w jaki sposób polskie towarzystwa ubezpieczeń dostosowują składki ubezpieczeniowe do faktycznie ponoszonego ryzyka.

Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych
Nowe wytyczne wprowadzone w marcu ubiegłego roku doprowadziły do wzrostu kosztów ponoszonych przez ubezpieczycieli przy likwidacji szkód oraz wypłacaniu odszkodowań. Chodzi m.in. o zwrot kosztów pojazdów zastępczych z ubezpieczenia OC sprawcy, czy też ujednolicenie standardów kalkulacji w szkodach całkowitych i częściowych.

Wzrost odszkodowań za szkody osobowe
Ustawowe sumy gwarancyjne w OC wynoszą: 1 mln euro za szkody w mieniu oraz 5 mln euro za szkody osobowe. W 2008 roku wypłaty za szkody osobowe stanowiły 15 proc. wszystkich odszkodowań z ubezpieczeń OC, natomiast w 2014 roku było to już ponad 25%. W 2014 r. ubezpieczyciele wypłacili klientom 1,04 mld zł odszkodowań za szkody osobowe – o 16% więcej niż rok wcześniej.

Wraca podatek Religi
Na przyszłe podwyżki cen OC może również wpłynąć zapowiadany powrót do tzw. podatku Religi. Chodzi o podatek obowiązujący w latach 2007-2008, który polegał na odprowadzaniu 12% składki polisy OC przez zakłady ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym celem podatku było leczenie ofiar wypadków samochodowych. Obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiada powrót podatku w 2017 roku. Tym razem odprowadzane ma być nie 12 a 6% składki z każdej umowy OC.

Ile obecnie trzeba zapłacić za OC?

Obecnie trzeba zapłacić przeciętnie aż 856 zł. W przypadku samochodów z silnikami o pojemności do dwóch litrów średnia opłata wzrosła z 604 zł do 833 zł. Jeszcze dotkliwsza podwyżka czeka na posiadaczy samochodów z większymi silnikami. W przypadku jednostek napędowych powyżej 2 litrów cena wzrosła z 705 zł do 1018 zł, czyli o 44 procent.

W grudniu średnia cena za OC oscylowała na poziomie 618 zł, a teraz wynosi ona 856 zł. Oznacza to wzrost o 38%!

Nie chcesz przepłacać? Skontaktuj się z nami i odwiedź nas na ul. Kościuszki 43/2 w Garwolinie, znajdziemy najtańszą polisę OC.