Ataki terrorystyczne w Europie w ostatnim czasie nasiliły się. Media wciąż donoszą o kolejnych zamachach w Niemczech, Anglii czy Francji. W związku z tą sytuacją polscy turyści, którzy wybierają się na wakacje do krajów Europy coraz częściej chcą ubezpieczać się na wypadek zdarzeń powstałych wskutek aktów terroru.

Coraz większe zainteresowanie rozszerzeniem ochrony o klauzulę: „Akty terroru lub wojny”

Zazwyczaj to ryzyko nie jest objęte ochroną w ramach polisy turystycznej, ale niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają już możliwość dodania go do kupowanej na czas wakacji ochrony. Między innymi takie rozszerzenie oferują Generali, Compensa oraz PZU.

Ochrona przed aktami terroru nie we wszystkich państwach

Rozszerzone o klauzulę aktów terroru ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe na całym świata, ale z wyłączeniem państw, w odniesieniu do których w dniu rozpoczęcia podróży Ministerstwo Spraw Zagranicznych zalecało na stronie internetowej www.msz.gov.pl ( http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych ) całkowitą rezygnację z wyjazdu (status „nie podróżuj”) lub natychmiastowe ich opuszczenie (status „opuść natychmiast”). Jak dokładnie działa taka ochrona? Tak jak w standardowej wersji polisy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ale Klauzula aktów terroru lub wojny znosi znajdujący się zazwyczaj w ogólnych warunkach ubezpieczenia zapis, zgodnie z którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe wskutek aktów terroru.

Każda zgłoszona szkoda jest zawsze rozpatrywana indywidualnie

Podstawowe założenie rozszerzenia ochrony o klauzulę aktów terroru zakłada umożliwienie turystom korzystania z niej w takich sytuacjach jakie tak często miały miejsce w ostatnim czasie, m.in. w Londynie, Manchesterze czy Berlinie. Co ważne, włączenie tej możliwości do podstawowej ochrony nie musi być drogie. Na przykład w Compensie dodatkowa składka wynosi 5 zł na osobę bez względu na długość okresu ubezpieczenia oraz w przypadku polis otwartych 5 zł za każde 50 dni spędzonych za granicą przez posiadającą ochronę osobę.