Nowe zasady przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Od 13 listopada 2017 roku Stacje Kontroli Pojazdów muszą przed badaniem technicznym wprowadzać do bazy wszystkie dane samochodu. Nawet negatywny wynik badania zostanie zapisany w systemie.

Wdrożenie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) sprawiło, że wszystkie służby mają dostęp do stale aktualizowanych danych.

Stacje Kontroli Pojazdów muszą obecnie przed badaniem technicznym wprowadzić do bazy wszystkie dane pojazdu. Odnotowany zostanie także negatywny wynik badania. Taka zmiana ma zapobiec m.in. tzw. turystyce przeglądowej, gdzie właściciel pojazdu po uzyskaniu negatywnego wyniku badania technicznego, jechał po prostu do innej stacji.

Koszt zmian poniosą właściciele pojazdów

Nowe rozwiązania niosą za sobą koszty, które poniosą właściciele pojazdów. Po pierwsze konieczne jest opłacenie badania niezależnie od wyniku, a co z tym idzie poniesienie dodatkowych kosztów w przypadku potrzeby przeprowadzenia kolejnego badania po usunięciu usterek. Wszystko zostanie odnotowane w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wyjątkiem będzie przypadek gdzie usługa będzie rozliczana na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Ma to ułatwić działalność przedsiębiorców, którzy zarządzają np. flotą samochodową.

Więcej i bardziej precyzyjne dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów

Do CEP będą wprowadzane informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy o zabezpieczeniu majątkowym. Informacje szczególne istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów używanych.

Ubezpieczyciele i Straż Graniczna zobowiązanie do przekazywania informacji do CEP

Również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do przekazywania do CEP informacji o istotnych szkodach. Regulacje przewidują również możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną dowodów rejestracyjnych i czasowych pozwoleń na prowadzenie auta, a informacje o tych zatrzymaniach mają być przekazywane do CEP.

Wzrost bezpieczeństwa drogowego

Według resortu cyfryzacji zmiany zwiększą zakres informacyjny w Centralnej Ewidencji Pojazdów i jakość danych, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i bezpieczeństwo w obrocie pojazdami w rynku wtórnym.

Ceny za przegląd nie ulegną zmianie

Dla samochodów osobowych i o DMC do 3,t opłata wynosi 98 zł i 1 zł opłaty ewidencyjnej.

W Centralnej Ewidencji Pojazdów gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak:
  • dane pojazdu (na przykład marka, model)
  • dane techniczne (na przykład pojemność i moc silnika, liczba miejsc),
  • informacje o dokumentach pojazdu,
  • dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu,
  • informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie pojazdu,
  • informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
  • informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

Zakres danych i informacji gromadzonych w CEP można znaleźć w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.