Kary za brak ubezpieczenia OC w 2017 roku

Wzrost kar za brak ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich pojazdów, a ich wysokość zależna jest od okresu bez ubezpieczenia (po 14 dniach zapłacimy 100% kary) i rodzaju pojazdu. Właściciele samochodów osobowych maksymalnie będą zmuszeni zapłacić 4000 zł, o 300 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast właściciele samochodów ciężarowych zapłacą 6000 zł, a właściciele skuterów, motocykli i innych pojazdów po 14 dniach bez ubezpieczenia OC zapłacą 670 zł. Za przerwę w ubezpieczeniu od 3 do 14 dni wysokość kary wyniesie 50% kary maksymalnej, a przy przerwie krótszej niż 3 dni będzie to 20% kary maksymalnej.

Najczęstsze przyczyny kar za brak ubezpieczenia OC

  • Nieopłacenie składek OC za rok ubiegły – w przypadku nieopłacenia składek ubezpieczenia OC za rok poprzedni, polisa zostanie wypowiedziana przez ubezpieczyciela. Tylko, gdy ubezpieczenie było w pełni opłacone zostanie automatycznie przedłużone na rok następny (pod warunkiem, że nie zostało wypowiedziane).
  • Wygaśnięcie ubezpieczenia OC zbywcy – kupując pojazd z ważnym ubezpieczeniem możemy z niego korzystać do końca okresu na jaki zostało wykupione. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie to nie wznowi się automatycznie i wraz z końcem okresu wygaśnie. Potem musimy wykupić własne OC.
  • Brak ubezpieczenia dla pojazdu niesprawnego lub nieużytkowanego – każdy pojazd, który jest zarejestrowany musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Jeżeli nie chcemy płacić za ubezpieczenie, jedynym wyjściem w takim wypadku jest sprzedaż pojazdu lub zezłomowanie i wyrejestrowanie.